Vážení učitelé, ředitelé škol, rodiče, žáci,

rok 2020 se do paměti nás všech zapíše jako rok, který jsme prožili ve stínu pandemie. Některé z nás krize zasahuje méně, jiné více, není však pochyb o tom, že určitým způsobem jsme jí ovlivněni úplně všichni. Bezprecedentní dopady má pandemie na oblast školství, která se musela v krátkém čase zcela proměnit, což klade na všechny účastníky vzdělávacího procesu mimořádné požadavky.

Výzvou je zejména dočasný přechod na distanční výuku, která se velkou měrou odehrává ve virtuálním světě, a to se všemi výhodami i nevýhodami tohoto prostředí. Učitelé museli takřka ze dne na den rozšířit své IT schopnosti, ředitelé školy shánět potřebné vybavení a poskytnout maximální organizační podporu, žáci se museli smířit s razantním úbytkem sociálního kontaktu a rodiče projevit velkou míru pružnosti, aby dokázali skloubit zaměstnání a péči o školou povinné ratolesti. Mimořádné podmínky si žádají oběti a ústupky, a tak je jasné, že ne vždy se vše podaří na první pokus. Někdy zkrátka mikrofon nefunguje, někdy se nepodaří odhadnout množství domácí práce požadované po dětech a někdy se nedostává trpělivosti. To jsou ale jen dílčí překážky. Přestože pandemie koronaviru vše komplikuje, může nás také mnohé naučit. A vzdělávací proces přece také není pouze o konkrétních vědomostech, ale i o takzvaných „soft skills“ – o komunikaci, o účelném nakládání s časem nebo o kreativním řešení problémů. Právě pro rozvoj těchto dovedností je nynější situace příhodná.

V říjnu, po opětovném přechodu na distanční výuku, jsem řešil stížnosti rodičů i frustraci některých učitelů. Každou stížnost i pochvalu jsem se snažil řešit a předat dál. Tato témata by však měla být primárně v gesci ředitelů škol. Proto jsem rád, že se nám ve spolupráci s týmem MAP II Mnichovohradišťsko podařilo zorganizovat školení pro učitele na využívanou telekomunikační platformu, zajistit pro učitele IT podporu dostupnou po telefonu a nastavit i další pravidla a postupy. Před koncem října byly školy vybaveny dostupným technickým vybavením. Mockrát jsme řešili konkrétní standardy online výuky společně s řediteli a jednotlivé pedagogické sbory na základě zkušeností výuku dosud vyhodnocují a postupně rozšiřují. Od poloviny října jsem osobně řešil rozsah a kvalitu distanční výuky učiteli, rodiči a především s řediteli našich základních škol.   

Chápu, že nelze všem potřebám rodičů a dětí vyjít v distanční výuce vstříc. Přesto bych chtěl požádat rodiče v této nelehké době o vstřícnost. Pokud však míra nespokojenosti přesahuje únosnou mez, doporučuji sporná témata řešit s třídními učiteli. Pokud se nepodaří nalézt řešení společně s nimi, je možné zapojit do tématu ředitele školy. Pokud ani poté nebude dosaženo konsenzu, může se ze záležitosti stát téma pro starostu. V případě potřeby se do věci rád vložím a pomohu ji vyřešit, předesílám ovšem, že bych se nerad stal pošťákem, který pouze tlumočí zprávy mezi dvěma stranami. Informace o výzvách distanční výuky jsem předestřel kolegům na posledních čtyřech jednáních rady. Ředitele škol a tým MAP II Mnichovohradišťsko rada města následně požádala zprávu o jejich krocích. Toto bylo také projednáno na zastupitelstvu města 11. listopadu 2020. Pod následujícími odkazem (ZŠ Sokolovská, ZŠ Studentská, MAP II Mnichovohradišťsko) [PDF 719 KB] naleznete souhrnně jednotlivé zprávy tak, jak zazněly na zastupitelstvu města. V příloze tohoto dopisu předávám rovněž tipy pro rodiče i učitele od týmu MAPu

Děti se v těchto dnech postupně vracejí do škol. Bylo by ale nejspíš bláhové myslet si, že podobná situace nemůže přijít znovu. Vězte však, že všichni navzdory obtížím děláme maximum pro zajištění co nejkvalitnější výuky.

Děkuji především učitelům za jejich práci ve zcela novém prostředí a snahu nabídnout co nejlepší vzdělání navzdory potížím s technikou, časové náročnosti a dynamicky se měnícím podmínkám. Poděkování patří také vedením škol a pak rodičům, kteří kromě svého zaměstnání museli do běžného dne zařadit i program „škola“ a pomáhat svým potomkům s výukou. Věřím, že pro žáky bude tento rok v budoucnu jen vzpomínkou na prazvláštní prázdniny, že postupem času doženou učivo a naopak si z této doby ponesou dál řadu nových schopností.

Děkuji za ochotu spolupracovat a hledat cesty tam, kde se na první pohled může zdát, že žádné nejsou.

 

Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví

Ondřej Lochman,
starosta města
 

 

MAP II Mnichovohradišťsko pro rodiče

Cílovou skupinou projektu MAP II Mnichovohradišťsko jsou nejen učitelé a žáci, ale také rodiče. A protože jsou to z velké míry právě rodiče, kteří byli uzavřením škol svých dětí zasaženi, nabízíme jim pomocnou ruku v podobě zajímavých tipů na aktivity či webináře šitých na míru dnešní době:

Sledujte aktuality na našem webu a Facebooku, denně se pro Vás snažíme vyhledat nové tipy na různé aktivity či webináře:

Průvodce online výukou v Microsoft Teams pro rodiče školáka

Webinář pro rodiče školáků, kteří k distanční výuce využívají prostředí Microsoft Teams. Lektorem webináře byl Jaroslav Šindler, lektor a učitel s více než dvacetiletou praxí v kurzech zaměřených na ICT technologie a jejich použití ve vzdělávání. Záznam z webináře najdete na našem YouTube kanálu zde: https://www.youtube.com/watch?v=ss7kXqbZXgE

Škola doma

Podpora pro učitele a žáky: víme, že učit se doma či učit žáky na dálku není jednoduché – pro učitele, žáky ani rodiče. Záložka Škola doma je na našem webu rozdělena na:

  • Mateřské školy,
  • 1. stupeň ZŠ,
  • 2. stupeň ZŠ,
  • další tipy.

http://www.map-mh.cz/zakladni-skola-1-stupen/

Tipy od rodičů na aktivity pro děti

Tato inspirativní stránka je výsledkem naší „koronavirové“ výzvy pro rodiče dětí všech věkových kategorií, v níž jsme je vyzvali o sdílení jejich tipů z aktivit, kterými si krátí čas v dobách pandemie koronaviru: http://www.map-mh.cz/tipy-od-rodicu-na-aktivity-pro-deti/

Ke stažení

Zde naleznete různé materiály ke stažení, které Vám mohou pomoci při tvorbě plánů na trávení volného času: http://www.map-mh.cz/ke-stazeni/

 

Neváhejte nás kontaktovat, jsme vám, rodičům, k dispozici prostřednictvím našich emailů, telefonů či na našem Facebookovém profilu (http://www.map-mh.cz/kontakty/).

Máte tip na zajímavou aktivitu, která by byla užitečná i ostatním rodičům? Rádi byste absolvovali webinář, o němž jste přesvědčeni, že by byl přínosný i dalším zájemcům? Vaše podněty jsou pro nás důležité, na jejich základě připravujeme naši nabídku!