Po třech letech intenzivní práce přichází na svět kniha, která tu chyběla. Příběh Mnichova Hradiště je velkolepým zpracováním kompletní historie města od nejstarších dob po současnost a na téměř pěti stech stranách nabízí spoustu zajímavostí a stovky ilustrací. Není pochyb o tom, že se stane zásadním zdrojem informací o historii města a výrazným počinem na poli regionální historie.

„Jedná se o první úplné dějiny města. Nikdy dříve nebyly sepsány tak podrobě a komplexně,“ komentuje výslednou monografii historička z Akademie věd ČR Lenka Křížová, editorka knihy.

Nejstarší historii až po přelom 18. a 19. století zpracovával Pavel Sosnovec, historik Muzea Mladoboleslavska. Tomu připadla i náročná práce zmapovat pro potřeby publikace poslední tří desetiletí od roku 1989. „Přiznávám, že to bylo obtížné. Člověku chybí odstup, některé děje jsou nedokončené, živé. Není to ideální stav. Autor může navíc čerpat pouze z kronik, periodického tisku a archivních fondů,“ komentuje Pavel Sosnovec

Janu Juřenovi potom připadl nelehký úkol zpracovat celé 20. století, tedy období dvou světových válek, vzniku Československa, ale také komunistické éry. „Vyzdvihnul bych zejména dvě oblasti. Architekturu první republiky, kdy vznikla řada významných a hodnotných budov, z nichž některé byly později změněny necitlivými zásahy, takže dnes kolem nich kráčíme a mnohdy ani netušíme, jak krásné budovy to byly. A pak období 2. světové války. Pokusil jsem se dát dohromady osoby z Mnichova Hradiště, které byly během války perzekuovány nebo zahynuly. Zajímavostí může být i „bombardování“ Mnichova Hradiště americkým letectvem,“ vyjmenovává Juřena, přičemž poukazuje na případ, kdy americké létající pevnosti odhodily po bombardování německých měst několik pum, které dopadly na město.

Moderní výraz knize vtiskl grafik Lukáš Řípa. Díky němu působí obsáhlá kniha čítající 464 vyobrazení vzdušným a přehledným dojmem. „Navzdory množství informací grafika čtenáře neruší – ba naopak, nabízí mu jedinečný čtenářský prožitek. Je to zásluhou precizně připravených podkladů. Doufám, že se kniha bude líbit a přinese trochu radosti do této nezvyklé doby,“ říká grafik Lukáš Řípa, kterému zároveň děkujeme za tuto fotografii.

V nejbližších dnech pro vás budeme mít tři unikátní příležitosti o novou knihu Příběh Mnichova Hradiště soutěžit. Kniha je plná zajímavostí, a tak můžete už teď začít přemýšlet nad událostmi, místy i lidmi, díky nimž se mozaika našeho malebného města tvořila.

Více o knize z pera Pavla Sosnovce, Jana Juřeny, editorky Lenky Křížové a grafika Lukáše Řípy nabízí prosincový Kamelot v rozhovorech šéfredaktora Martina Weisse: https://bit.ly/kamelot-prosinec-2020

Příběh Mnichova Hradiště budete mít také možnost od poloviny prosince zakoupit v Městské knihovně, na pokladně Městského úřadu, v Městském informačním centru Mnichovo Hradiště a v Knihkupectví Hany Otáhalové za necelých 500 Kč.