V případě karantény nebo izolace přednostně využijte volební stanoviště drive-in.

Drive-in hlasování bude probíhat ve středu 30. 9. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin v Mladé Boleslavi, Regnerova ulice 1306 na místě otočky autobusu u letiště.

Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.

Na voličský průkaz nelze volit. Pokud ho ale máte, odevzdejte ho komisi.

Je dobré mít s sebou potvrzení od lékaře či hygienické stanice.

Postup při hlasování na stanovišti (drive-in)

  • volič přijede na volební stanoviště v okrese, v němž má trvalý pobyt, na jiném stanovišti mu nebude hlasování umožněno
  • volič je po celou dobu v motorovém vozidle, kontakt s voličem bude zprostředkovávat voják
  • zapisovatel ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, např. cestovním pasem nebo řidičským průkazem není přípustné)
  • zapisovatel ověří věk voliče – je narozen 3.10.2002 a dříve
  • zapisovatel ověří, zda voliči byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19

Doporučuje se vzít si na drive-in potvrzení od lékaře či hygienické stanice o nařízené karanténě / izolaci:

  • karanténu nebo izolaci nařídila Krajská hygienická stanice rozhodnutím
  • karanténu nebo izolaci nařídil praktický lékař formou e-neschopenky
  • karanténu nařídil praktický lékař a vydal o tom speciální potvrzení.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 01.10.2020 do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 02.10.2020 od 7 hodin do soboty 03.10.2020 do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Stanoviště covidových komisí

Info leták - covidové komise