S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky v budově městského úřadu dochází od pondělí 6.srpna 2018 k úpravě provozní doby pro veřejnost následovně:

Pondělí 7-16 hodin
Úterý     7-14 hodin
Středa   7-16 hodin
Čtvrtek   7-14 hodin
                                             Pátek     7-12 hodin

Konec úpravy provozní doby je stanoven na pátek 17.08.2018.

Návštěvu úřadu v odpoledních hodinách po ukončení provozní doby je možné dohodnout s jednotlivými referenty individuálně telefonicky předem.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Mgr. Galetková K., tajemnice

Jak se vyrovnat s mimořádnými klimatickými podmínkami (čerpáno ze szu.cz)