Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2011, který byl pro někoho dobrý, pro někoho méně dobrý, ale v každém případě rok plný dění. Chtěl bych poděkovat sportovním a společenským organizacím, školám, místním institucím, podnikatelům a prostě všem, kteří se zasloužili o to, že společenský, kulturní a sportovní život byl v letošním roce v našem městě a místních částech bohatý nejen počtem aktivit, ale i jejich dobrou úrovní. V průběhu roku jsem Vás o jednotlivých aktivitách informoval a organizátorům přeji, aby se jim kvalitní akce dařily i v příštím roce.