Připomínáme blížící se termín uzávěrky příjmu žádostí do dotačního programu města. Žádosti na celoroční činnost je možné podávat pouze do 31. 12. 2017. Osobní podání na podatelnu je možné do pátku 29. 12. do 13:00. Žádosti je možné zaslat také poštou, případně datovou schránkou.

Žádosti na jednorázové akce a projekty a na partnerskou spolupráci mají další uzávěrku 30. 4. 2018. Žádat o dotace na investice je možné průběžně. Všechny informace o dotačním programu včetně formulářů žádostí najdete na webu města v sekci Dotační program.

Pro konzultace rozpracovaných žádostí kontaktujte Ondřeje Šindeláře nejpozději do pátku 22. 12. na e-mailu  nebo tel. 326 776 619 a 720 070 039, popř. osobně dle předchozí domluvy v kanceláři č. 209 městského úřadu.