Ke konci srpna měly spolky i jednotlivci poslední možnost žádat o dotaci na jednorázové veřejné akce a projekty a na spolupráci s partnerskými městy v roce 2017. Sešlo se celkem 6 žádostí. Dotační komise doporučila podpořit všech šest, jedna žádost byla ale žadatelem z důvodu zrušení akce stažena. Rada města na začátku října rozhodla o udělení 5 příspěvků v celkové výši 54 632 Kč.

V rámci návštěvy z partnerského města Erzhausen ve dnech 18. – 22. října získal podporu Sbor jednoty bratrské, který má na starosti skupinu německé mládeže. Pěvecký sbor Charmoné zase za dotační peníze připraví pohoštění na závěrečném setkání pro všechny účastníky partnerského setkání. Podpořeny byly tradiční spolkové akce – březnový Restaurant Day a  srpnový Sportovní den v Kruzích. Základní umělecká škola získala příspěvek na přípravu Almanachu k 60. výročí založení školy v příštím roce.

Dotační program pro rok 2017 byl tímto kolem uzavřen . Výjimkou jsou žádosti o dotace na investice - ty je možné podávat průběžně celý rok. Celkem bylo za rok 2017 uděleno 40 darů a dotací za více než 2 milióny korun. Pro rok 2018 počítáme v dotačním porgramu s podobnou částkou jako letos – rozhodnutí padne na prosincovém zasedání zastupitelstva v rámci schvalování rozpočtu.