Připomínáme blížící se termín poslední uzávěrky příjmu žádostí o dotací z dotačního programu města. Žádosti na jednorázové akce a projekty a na partnerskou spolupráci, které proběhly/proběhnou od května do prosince 2018, můžete podávat do pátku 31. srpna 2018. (Žádat o dotace na investice je možné průběžně.) Každý žadatel může podat až 3 žádosti o dotaci na akci/projekt ročně.

Všechny informace o dotačním programu včetně formulářů žádostí najdete na webu města v sekci Dotační program.

Dotazy ohledně dotačního programu města směřujte na Kateřinu Beránkovou, k dispozici na e-mailu: , na tel. 326 776 609 a 725 805 641, popř. osobně dle předchozí domluvy v kanceláři č. 7 (přízemí) městského úřadu.