Dotační program města pro sport, kulturu a volnočasové aktivity byl právě otevřen pro nové žádosti. Žádosti na činnost organizace v roce 2017 musí zájemci tentokrát podat již do konce roku 2016. Na jednorázové projekty a akce, na spolupráci s partnerskými městy a na investice je možné žádat i v průběhu roku 2017.

Vzhledem k 20. výročí partnerství s německým městem Erzhausen bychom rádi podpořili hradišťáky v projektech partnerské spolupráce s občany našich oficiálních partnerských měst. Setkání se mohou odehrát u nás nebo v Erzhausenu, polském Chojnówě či italském městě Incisa in Val d’Arno.

Protože spolky potřebují svou činnost i hospodaření plánovat s předstihem, posunuli jsme uzávěrku žádostí na činnost již na 31. prosinec 2016. To nám umožní udělit dotace již během února 2017. V případě, že plánujete krátkodobý projekt či akci, je možné žádat i k 30. dubnu či 31. srpnu 2017. Dotace na investice budou dle rozhodnutí zastupitelů přijímány a posuzovány průběžně a ruší se finanční strop na investiční dotaci ve výši 100 000 Kč.

Několik zlepšováků by mělo usnadnit práci žadatelům i příjemcům dotace. Zjednodušili jsme formuláře žádostí a pro srozumitelnost rozepsali jednotlivé otázky. Snížili jsme počet hodnoticích kritérií. Žadatelé již nebudou muset dodávat opakovaně stále stejné přílohy. Jednodušší bude i administrativa spojená s finanční podporou do 5 000 Kč.

Na jednorázové projekty a akce a na spolupráci s partnerskými městy bude pro příští rok možné získat až 90 % uznatelných nákladů. To znamená, že si žadatelé potřebují zajistit alespoň 10 % finanční spoluúčasti.

Podrobné podmínky dotačního programu, kritéria a formuláře žádostí jsou k dispozici na těchto stránkách. Seznámit se s nimi můžete u pracovníka projektového řízení, Ondřeje Šindeláře (2. patro městského úřadu, kancelář č. 209, e-mail: ondrej.sindelar@mnhradiste.cz, tel.: 720 070 039) nebo na setkání se spolky v úterý 22. listopadu od 17 hodin v Klubu. V prosinci zastupitelé rozhodnou, kolik peněz z rozpočtu města půjde na dotační program a jeho jednotlivé kategorie.