Právě bylo spuštěno přihlašování do dotačního programu pro rok 2018. Podat žádost na činnost zájmových a sportovních organizací je možné do konce prosince 2017. Pozor, na běžnou činnost organizace už není možné žádat v rámci jiné kategorie ani v průběhu roku 2018. Nově budou při hodnocení žádostí posuzovány aktuální úspěchy organizací v uplynulém roce.

Akce a projekty, které jsou určeny široké veřejnosti, nikoli jen členům spolku nebo dané sportovní či zájmové skupině, je možné podpořit i v kategorii jednorázové veřejné projekty a akce. Žádosti přijímáme do 31. 12. 2017, do 30. 4. 2018 a do 31. 8. 2018. Stejné termíny platí i pro projekty partnerské spolupráce. Akce je možné podpořit i zpětně, nově ovšem nejpozději v následujícím termínu pro podání žádosti. Žádosti o příspěvky na investice mohou sportovní kluby a zájmové spolky podávat průběžně celý rok.

Drobné zjednodušení nastane při vyúčtování dotací – účetní a výdajové doklady bude možné přinést osobně ke kontrole. Možnost poslat naskenované či okopírované doklady ale zůstane zachována. Seznámit se se změnami v dotačním programu, připomenout si kdy a jak je o dotace potřeba žádat nebo se podělit o novinky ve spolkové činnosti bude možné na společném setkání v sále Klubu v úterý 28. listopadu od 17 hodin.

Podrobné podmínky dotačního programu, kritéria a formuláře žádostí jsou k dispozici na webu města v sekci Dotační program. Seznámit se s nimi můžete i u koordinátora dotačního programu, Ondřeje Šindeláře (2. patro městského úřadu, kancelář č. 209, e-mail: ondrej.sindelar@mnhradiste.cz, tel.: 720 070 039, 326 776 619) nebo na setkání se spolky.