Právě bylo spuštěno přihlašování do Dotačního programu města pro rok 2019. Podat žádost na činnost zájmových a sportovních organizací je možné pouze do konce prosince 2018. Na běžnou činnost organizace už není možné žádat v rámci jiné kategorie v průběhu roku 2019.

Akce a projekty, které jsou určeny široké veřejnosti, nikoli jen členům spolku nebo dané sportovní či zájmové skupině, je možné podpořit i v kategorii jednorázové veřejné projekty a akce. Tyto žádosti přijímáme ve 3 kolech: do 31. 12. 2018, do 30. 4. 2019 a do 31. 8. 2019. Stejné termíny platí i pro projekty partnerské spolupráce. Akce je možné podpořit i zpětně, ovšem nejpozději v následujícím termínu pro podání žádosti. Žádosti o příspěvky na investice mohou sportovní kluby a zájmové spolky podávat průběžně celý rok.

Připomenout si podmínky dotačního programu, nebo se podělit o novinky ve spolkové činnosti bude možné na společném setkání, které letos proběhne ve Volnočasovém centru Mnichova Hradiště v úterý 27. listopadu od 17 hodin. Všechny zájemce o účast na setkání prosíme o potvrzení účasti do pondělí 26. listopadu. Pokud máte nějaké téma, které byste rádi probrali, dejte nám prosím vědět. Kontaktní osobou pro spolupráci se spolky je Ondřej Šindelář (přízemí městského úřadu, kancelář č. 6, e-mail: , tel. 326 776 619 nebo 720 070 039).

Podrobné podmínky dotačního programu, kritéria a formuláře žádostí jsou k dispozici na webu města v sekci Dotační program. Dotazy můžete také směřovat na novou kontaktní osobu dotačního programu na Kateřinu Beránkovou (přízemí městského úřadu, kancelář č. 7, e-mail: , tel.: 326 776 609 nebo 725 805 641).