Podat žádost na činnost zájmových a sportovních organizací je možné pouze do konce prosince 2019. Na běžnou činnost organizace už potom v roce 2020 není možné žádat.

Akce a projekty, které jsou určeny široké veřejnosti, nikoli jen členům spolku, nebo dané sportovní či zájmové skupině, je možné podpořit i v kategorii jednorázové veřejné projekty a akce. Tyto žádosti přijímáme ve 3 kolech: do 31. 12. 2019, do 30. 4. 2020 a do 31. 8. 2020. Stejné termíny platí i pro projekty partnerské spolupráce. Akce je možné podpořit i zpětně, ovšem nejpozději v následujícím termínu pro podání žádosti. Žádosti o příspěvky na investice se mohou podávat průběžně celý rok.

Podrobné podmínky dotačního programu, kritéria a formuláře žádostí jsou k dispozici na webu města v sekci Dotační program. Dotazy můžete také směřovat na Kateřinu Beránkovou (přízemí městského úřadu, kancelář č. 7, e-mail: katerina.berankova@mnhradiste.cz, tel.: 326 776 609 nebo 725 805 641).