Vyhlašujeme výběr žádostí o příspěvek z Programu pro poskytování dotací na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště.

Uzávěrka výběru žádostí je 29. února 2016.

Žádost se podává na předepsaném formuláři, včetně povinných příloh.