Pondělní přívalové deště a silný vítr způsobily i v našem městě značné škody. Již v noci nastoupila jednotka sboru dobrovolných hasičů k čerpání zaplavených sklepů a ulic. Čerpání bylo ukončeno v noci z úterý na středu.

V úterý ráno zahájily likvidaci škod (polámané stromy, větve, naplaveniny atd.) také firmy Těžex a Compag. Likvidace škod včetně zametení by měly být dokončeny ve čtvrtek.

V ulici I. Olbrachta ( u kina ) se propadla komunikace. Z důvodu vysokého tlaku v kanalizaci došlo zřejmě k poruše kanalizační přípojky a vyplavením podloží pak ke vzniku velké kaverny. Bohužel také byla zcela zaplavena nově budovaná kanalizační štola. V současné době je ulice uzavřena a na odstranění havárie pracuje dodavatel stavby kanalizace. Po dokončení štoly se tyto problémy v dané lokalitě již nebudou vyskytovat.

Chtěl bych poděkovat členům jednotky SDH, kteří pomáhali při likvidaci následků ve svém volnu,  firmám Těžex a Compag a samozřejmě také všem občanům, kteří se rovněž na odstranění následků záplav podíleli.