Soubor Popis
OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
(účinnost od 01.01.2022)
NM 1/2021 kterým se vymezují oblasti města Mnichovo Hradiště, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
OZV 1/2021 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

OZV 3/2020
 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(účinnost do 31.12.2021)

OZV 2/2020
Přílohy

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Mnichovo Hradiště
NM 1/2020 kterým se stanovuje cena nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích obce Mnichovo Hradiště

OZV 1/2020
Přílohy

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
OZV 5/2019
Přílohy
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV 4/2019 o místním poplatku ze psů
NM 1/2019 kterým se vymezují oblasti města Mnichovo Hradiště, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
OZV 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
OZV 1/2017 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 ze dne 27.8.2007, kterou se stanoví školský obvod a část společného školského obvodu základních škol zřízených městem Mnichovo Hradiště
OZV 3/2016 kterou se mění přílohač.1 obecně závazné vyhlášky č.5/2015 ze dne 16.12.2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města
OZV 2/2016 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení, čistotě ve městě a ochraně nočního klidu
OZV 5/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území obce
NM 3/2015 doplnění NM 1/2015 zákaz pochůzkového a podomního prodeje
NM 1/2015 zákaz pochůzkového a podomního prodeje
OZV 4/2012 kterou se zrušuje ozv č. 2/12, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Mnichovo Hradiště
OZV 3/2012 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/03, o zřízení městské policie
OZV 4/2011 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne 20. února 2006, kterou se vydává požární řád města Mnichovo Hradiště
NM 2/2011 kterým se stanovují rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
NM 1/2011 ruší OZV č. 39, OZV č. 40 a nařízení
č. 4/2003 Města Mn. Hradiště
NM 1/2010 o vyhlášení záměru zadat zpracování LHO na území zařizovacího
obvodu Mn. Hradiště v ORP MH a stanovení termínu pro vznesení připomínek a požadavků ke zpracování
OZV 3/2007 kterou se stanoví školský obvod a část společného školského obvodu základních škol zřízených městem Mn. Hradiště
OZV 2/2006 o závazných částech územního plánu obce Mnichovo Hradiště
OZV 1/2006 kterou se vydává požární řád města Mnichovo Hradiště
OZV 1/2003 o zřízení městské policie