Vážení občané a klienti,

děkujeme Vám za přízeň v nelehkém roce 2021, přejeme pevné zdraví a úspěšný rok 2022!

Provoz městského úřadu bude obnoven v pondělí 3.ledna 2022 v 8 hodin.