Ve sportovním areálu SK Veselá, bylo v sobotu 18.6.2011 slavnostně otevřeno nové hřiště pro plážový volejbal. Hřiště si vybudovali členové sportovního klubu vlastními silami. Poděkování patří nejen těm, kteří se na akci přímo podíleli, ale hlavně, jak zaznělo i při slavnostním aktu z řad členů klubu, manželům Bartoňovým, kteří jsou hnacím motorem těchto akcí. Odpoledne pak pokračovalo volejbalovým turnajem, soutěžemi a příjemnou zábavou. SK Veselá má ve svých řadách velké zastoupení dětí a mládeže a areál je často využíván.