Rada města Mnichovo Hradiště na svém zasedání dne 26.03.2012 projednala Veřejnou vyhlášku – návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují "Ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště" a usnesením č. 130 ze dne 26.03.2012 nesouhlasí se zřízením ochranných pásem v rozsahu v jakém byly vyhlášeny a nesouhlasí také se způsobem jakým byly vyhlášeny.

Vyjádření města