Projekt „Dáváme rodinám šanci“ je realizován od roku 2014. Je odpovědí na potřeby a poptávku klientů, spolupracujících organizací a naší mnohaleté zkušenosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

V rámci projektu jsou nabízeny aktivity, jež jsou tvořeny na základě komunikace s pracovníky orgánů SPOD v Turnově a Mnichově Hradišti a potřeb jejich klientů. Služby pro rodiny jsou díky této nabídce klientům dostupnější nejen díky nastavené spolupráci s orgány SPOD, ale i díky místu působení. Klientům je nabídnut profesionální a laskavý odborník, ale také bezpečné a podpůrné zázemí. Ke konzultacím a setkáním dochází v prostorách naší organizace CPR Náruč, Skálova 540, Turnov. V Mnichově Hradišti využíváme prostory Volnočasového centra, Zámecká 744.

Cílem projektu jsou spokojené děti v rodinách, poskytnutí psychologické, sociálně-právní pomoci pro rodiny, jejichž členové se mohou ocitnout v ohrožení. Projekt se zaměřuje nejen na primární prevenci, tedy samotnému předcházení vzniku obtíží v rodinách. Věnuje se i sekundární a následně terciární prevenci, kde se věnujeme přímé práci se vzniklým problémem v rodině a  následnému řešení.

V rámci projektu „Dáváme rodinám šanci“ poskytujeme psychologické poradenství, terapie a  sociálně-právní poradenství rodinám s dětmi, které se ocitají v situaci rozvodu, svěření dětí do péče, poskytujeme podporu obětem a svědkům domácího násilí, dětem a jejich rodinám při potížích ve škole, a v mnoha jiných krizových situacích. Jednotlivé aktivity podpůrně působí a předchází prohlubování obtíží v rodinách. Díky návaznosti projektu a provázanosti nabízených činností mohou rodiče s dětmi využít aktivity jednorázově, ale také opakovaně.

Dále nabízíme osvětu „Hledáme rodiče“ pro zájemce o náhradní rodinnou péči, osvětu „Znáš svá práva?“ pro děti v mateřských i základních školách, psychosociální aktivity pro biologické děti v pěstounských rodinách.

Za rok 2016 proběhlo v rámci projektu „Dáváme rodinám šanci“:

43 psychologických konzultací, celkem s 56 klienty.

29 konzultací sociálního poradenství.

2 asistované kontakty ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

18 setkání s pracovnicemi OSPOD (propagace projektu, informace o aktivitách projektu).

3 případové konference.

V rámci osvěty „Znáš svá práva“ na základních školách, se svými právy bylo seznámeno celkem 43 dětí.

Proběhlo celkem 7 setkání „Hledáme rodiče“ s 18 účastníky.

12 biologických dětí v pěstounských rodinách se účastnilo psychosociálních aktivit.

Díky projektu se 3 pracovnice CPOR Náruč účastní 200 hodinového výcviku „Rodina vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů“.

Proběhl vzdělávací seminář pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí od Liberecké poradny. Semináře se účastnilo 9 pracovnic.

 

Mgr. Petra Bělohlávková, DiS

koordinátorka projektu

775 964 313

naruc.belohlavkova@seznam.cz