Hlavní aktivity projektu:

  • podpora při zajišťování kontaktu dětí a rodičů, kteří se nacházejí ve složité porozvodové situaci, prostřednictvím individuálních konzultací
  • pořádání osvětových a informačních besed v mateřských a rodičovských centrech

Dílčí aktivity:

  • monitoring pravomocných rozhodnutí vytipovaných pražských soudů v řízení o nezletilých dětech a jejich analýza
  • zasíťování zúčastněných institucí

Více informací na www.helcom.cz.

Příloha s letákem