Sídlo organizace Dlabačova 2208
288 02 Nymburk
Registrace na MVČR 21.6.2000
Registrační číslo VS/1-1/44 042/00-R
IČO 70845387
Bankovní spojení 166 699 448 / 0300
Telefon/fax 325 514 424
GSM 606 936 212
E-mail info@os-semiramis.cz
Web www.os-semiramis.cz

K-centrum Mladá Boleslav

Adresa K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162
293 01 Mladá Boleslav
Telefon 326 303 468
E-mail k-centrum-mb@os-semiramis.cz
Otevřeno Pondělí až pátek
10:00 - 17:00

Poskytované služby:

 • Poradenství pro uživatele drog
 • Poradenství pro rodiče a blízké osoby
 • Krizová intervence
 • Výměnný program jehel a stříkaček a distribuce HR materiálu (vede ke snižování rizik spojených s užíváním drog, např. injekční stříkačky s jehlami, dezinfekce, náplasti, kondomy aj.)
 • Zprostředkování léčby, detoxifikace ...

Centrum terénních programů

Provozní doba V Mnichově Hradišti se pohybujeme každou středu, kontaktujte nás telefonicky a dohodněte si schůzku.
Telefon 728 245 196
E-mail streetwork@os-semiramis.cz

Poskytované služby:

 • Výměnný program injekčních stříkaček a jehel, distribuce zdravotnického materiálu ke snižování rizik spojených s užíváním drog (dezinfekce, injekční voda, náplasti, kondomy aj.)
 • Monitoring rizikových lokalit a sběr odhozeného injekčního materiálu
 • Poradenství uživatelům drog
 • Krizová intervence
 • Zprostředkování kontaktu se zařízením, jehož služby klient potřebuje
 • Informační servis

Informace

„Pomáháme lidem při řešení jejich problému s drogou a zároveň se tomuto problému snažíme svými aktivitami, na území Středočeského kraje, předcházet.“

 • Poskytujeme služby uživatelům drog za účelem jejich sociální a zdravotní stabilizace a rehabilitace.
 • Preventivně působíme na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly, popř. s ní experimentují.
 • Chráníme veřejnost a veřejné zdraví před negativními dopady zneužívání návykových látek.
 • Poskytujeme pravdivé a úplné informace laické i odborné veřejnosti (včetně osob blízkých uživatelům drog) za účelem zvýšení informovanosti o drogové problematice.