Vyhlašujeme výběr žádostí o příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017. Tento program Ministerstva kultury ČR je určen vlastníkům kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny. Mnichovohradišťsku byla letos přidělena částka 459 000 Kč. Žádosti se podávají na oddělení speciálních činností Odboru výstavby a ŽP našeho úřadu (kontaktní osoba: Mgr. Lenka Zikmundová, tel.: 326 776 745, e-mail: lenka.zikmundova@mnhradiste.cz) a to do 28. února 2017.

Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva:
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html