Náhled aplikace MISYS WEBDnes byla spuštěna nová webová GIS aplikace MISYS-WEB, ve které bude město Mnichovo Hradiště zpřístupňovat mapové podklady a data veřejnosti. Aplikace obsahuje data za celé správní území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště.

Vstup do aplikace MISYS WEB

Jednotlivá data jsou členěna do těchto témat:

  • Obraz katastrální mapy
  • Mapa bývalého pozemkového katastru
  • Rastrová základní mapa 1 : 10 000
  • Ortofotomapa
  • Přehledka - hranice katastrálních území, obcí a správního území obce s rozšířenou působností
  • Územní plán
  • Územně analytické podklady – grafické výstupy v podobě výkresů hodnot, limitů, záměrů a problémů