Zastavitelné plochy celé lokality je možné využít pouze pro čisté bydlení městského typu individuální. Rodinné domy budou napojeny na nové veřejné komunikace a na všechny dostupné inženýrské sítě. Pro stavby nových rodinných domů budou dodrženy následující stanovené limity: