Vyhlašujeme příjem žádostí o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2009. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu těch kulturních památek, které se nachází mimo památkově chráněná území a současně nejsou prohlášeny za národní kulturní památky.
Správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště byla pro tento rok přidělena částka 468 000 Kč.

verze DOC

Příloha