Vítání občánků má v Mnichově Hradišti dlouholetou tradici. Ještě v době předrevoluční organizoval tuto akci Sbor pro občanské záležitosti. Jeho členky zachovaly toto malé společenské setkání i po listopadu 1989, jen Sbor se přejmenoval na Komisi pro občanské záležitosti.

Každoročně 4x v roce - na jaře, před prázdninami, na počátku podzimu a v předvánočním čase, se zástupci města setkávají s rodiči a jejich nově narozenými dětmi, mnohdy i za účasti jejich nejbližších, v obřadní síni městského úřadu, aby přivítali nové občánky našeho města.

V loňském a letošním roce nám však covidová pandemie toto setkání výrazně změnila. Již na jaře jsme museli jarní a červnové vítání občánků zrušit a čekat na příznivější období. To nastalo a my mohli 5. září 2020 přivítat děti narozené ještě na podzim roku 2019. Caparti nám tak již skoro běhali na uvítanou. Pozvali jsme 30 dětí s rodiči, 7 dětí s rodiči se nedostavilo. Abychom dohnali skluz, připravili jsme další vítání občánků na 19.9.2020 a následně 17.10.2020. Dětí se narodilo opravdu hodně, zbývalo nám přivítat ještě cca 50 dětí. Při zářiovém vítání občánků jsme přivítali 23 dětí. Na říjnové setkání bylo připraveno pozvání pro 28 dětí s rodiči. Ovšem opět zasáhla do našich plánů pandemie a toto vítání občánků se, stejně jako to předvánoční, uskutečnit nemohlo.

Letos na jaře jsme tedy stáli před stejným úkolem jako vloni. Dětí k přivítání bylo tentokrát 58 z roku 2020 a dalších 24 narozených letos do poloviny dubna. Rodiče se dotazovali, zda vůbec ještě zachováme tuto tradici, zda některé děti nevynecháme, kdy a za jakých podmínek se akce uskuteční.

I my jsme netrpělivě sledovali rozvolňování a podmínky, za kterých bychom mohli v co nejkratší době vítání občánků uskutečnit. A začalo se blýskat na lepší časy, kdy 17.5.2021 vyhlásila vláda rozvolnění krizových opatření. Svolali jsme okamžitě kolektiv lidí zabezpečujících celou akci.

Rozhodli jsme se uskutečnit vítání v co nejbližším termínu, tedy v sobotu 29.5.2021 přesto, že jsme si nebyli ještě zcela jisti podmínkami a ochotou rodičů absolvovat covidové testy, aby se mohli negativními testy prokázat a vítání občánků se zúčastnit. Oslovili jsme rodiče 47 dětí a rozdělili je na skupinky, které jsme omezili na 2 přivítané děti s rodiči a max. dvěma dalšími osobami. Setkání jsme rozplánovali na celý den.

A opravdu vše klaplo. Prosluněného sobotního vítání občánků se zúčastnilo celkem 34 dětí s jejich nejbližšími. Nejen pro rodiče, ale i pro prarodiče dětí je vítání občánků slavnostní událost, kterou si nechtějí nechat ujít.

Všem, kteří přišli, aby přivítali nové občánky našeho města v této době nepřející společenským setkáním, ještě jednou děkujeme a velice si vážíme jejich rozhodnutí zúčastnit se.

V neposlední řadě musíme také zmínit velké poděkování malým školačkám třídy 3.A ze základní školy na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti, které naši akci doprovázely recitací. Také jejich rodičům, že jim účast dovolili a na vítání je doprovodili. Dále pak děkujeme kolegyním z městské knihovny, členům Komise pro občanské záležitosti a pánům fotografovi a kameramanovi.

Na závěr bychom rádi pozvali rodiče a děti na další připravované vítání nových občánků našeho města, které se uskuteční v sobotu 19.6.2021, tentokrát již v tradičním formátu.