Dovolujeme si požádat účastníky Vítání občánků o dodržení nařízených epidemiologických opatření. V případě této společenské události je nutné, aby každá osoba starší 6 let měla k dispozici respirátor, doklad o prodělaném očkování nebo nemoci covid-19, případně negativní výsledek PCR testu ne staršího 7 dní nebo antigenního testu ne staršího 72 hodin. (V případě antigenního testu lze tolerovat i potvrzený negativní test od zaměstnavatele.)

Uvádíme také odkaz na možnost testování v Mnichově Hradišti: https://www.mnhradiste.cz/corona/testovani-a-ockovani