Vážení občané, Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, upozorňuje na zápis zániku silničních vozidel, která byla dočasně vyřazena (tzv. depozit) před 1. červencem 2013 a u nichž nebude do 31. prosince 2015 správnímu orgánu oznámena adresa místa, kde se nacházejí, a účel jejich využití. Po zápisu zániku nebude možno vozidla již nikdy uvést do provozu.

Vlastníci vozidel dočasně vyřazených od 1. července 2013, u nichž vyřazení trvá po dobu delší než 12 měsíců, jsou povinni správnímu orgánu bezodkladně oznámit adresu místa, kde se vozidlo nachází, a účel jeho využití. Nesplněním uvedené povinnosti se vlastník vozidla vystavuje nebezpečí postihu pokutou do výše 50.000 Kč.