Vážení občané, dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., ve znění zákona č. 260/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z něhož mimo jiné vyplývá, že u vozidel, která ke dni 1. ledna 2015 jsou v tzv. převodu, může jejich vlastník do 6 měsíců ode dne 1. ledna 2015 požádat o zápis své osoby v registru silničních vozidel jako vlastníka vozidla. Nepodá-li vlastník ve shora stanovené lhůtě uvedenou žádost, bude vozidlo považováno za zaniklé a o této skutečnosti bude v registru silničních vozidel proveden zápis (vozidlo již nebude moci být nikdy provozováno na pozemních komunikacích a zapsáno do registru silničních vozidel).

S ohledem na shora uvedenou skutečnost Ministerstvo dopravy České republiky zprovoznilo webové stránky www.dokonceteregistraci.cz, na níž lze po zadání čísla Osvědčení o registraci vozidla informativně ověřit, zda u vozidla je dokončena registrace, či je vozidlo tzv. v převodu a je nutno registraci dokončit.