Vážení občané,

vzhledem k opakujícím se dotazům a nejasnostem ohledně pravidel zastavení a stání v obci Mnichovo Hradiště, ulici 1. máje v úseku mezi křižovatkou ulice Sokolovská a Příčná a křižovatkou ulice Na příkopech Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, uvádí, že zákaz zastavení a stání je v daném úseku upraven jednak místní úpravou provozu na pozemních komunikacích (svislé dopravní značky č. B 28 „zákaz zastavení“) a obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích stanovenou zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), a prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Situace ve směru jízdy od centra města k Zámku Mnichovo Hradiště

Ze svislé dopravní značky č. B 28 „zákaz zastavení“ umístěné v ulici 1. máje v úseku od křižovatky s ulicí Sokolovská po křižovatku s ulicí Podskalská vyplývá zákaz zastavení od uvedené dopravní značky po křižovatku ulice 1. máje s ulicí Podskalská (vzdálenější hranici křižovatky v daném směru jízdy), neboť zákaz není dříve ukončen jiným způsobem (§ 3 odst. 3 vyhlášky). Zákaz zastavení vyslovený uvedenou dopravní značkou tedy již před budovou restaurace U Antošů neplatí; tím však nejsou dotčena případná jiná zákonná ustanovení upravující zastavení a stání v daném úseku komunikace, zejména pak § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., podle něhož nesmí řidič zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před hranicí křižovatky a 5 metrů za ní.

Situace ve směru jízdy od Zámku Mnichovo Hradiště do centra města

Ze svislé dopravní značky č. B 28 „zákaz zastavení“ umístěné v ulici 1. máje v úseku od křižovatky s ulicí Na Příkopech do křižovatky s ulicí Podskalská (směr jízdy od Zámku Mnichovo Hradiště do centra města) platí zákaz zastavení od uvedené dopravní značky po křižovatku ulice 1. máje s ulicí Podskalská (vzdálenější hranici křižovatky v daném směru jízdy), neboť zákaz není dříve ukončen jiným způsobem (§ 3 odst. 3 vyhlášky). Za křižovatkou ulice 1. máje s ulicí Podskalská zákaz zastavení daný uvedenou dopravní značkou neplatí, v následném úseku komunikace od předmětné hranice křižovatky až po křižovatku s ulicí Příčná platí případná jiná zákonná ustanovení upravující zákaz zastavení a stání, především pak je ve smyslu § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. dovoleno s ohledem na šíři jízdních pruhů pouze zastavení s tím, že zároveň platí zákaz zastavení a stání před vjezdem domu čp. 78 [§ 27 odst. 1 písm. n) zákona č. 361/2000 Sb.] a zákaz zastavení a stání na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním u křižovatky ulice 1. máje s ulicí Příčná [§ 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.].