V souvislosti s legislativními změnami účinnými od 1. července 2018 budou moci občané většinu věcí souvisejících s řidičským oprávněním a řidičským průkazem vyřídit na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (seznam všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je přístupný na www.mdcr.cz/orp).

Nově bude moci občan na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádat zejména o:

  • udělení či rozšíření řidičského oprávnění
  • vydání a výměna řidičského průkazu
  • vydání mezinárodního řidičského průkazu
  • výdej dat z registru řidičů (výpis z evidenční karty řidiče a výpis bodového hodnocení)
  • záležitosti týkající se profesní způsobilosti řidiče

Místní příslušnost podle místa obvyklého pobytu držitele řidičského oprávnění bude zachována zejména v případech podmínění, omezení, odnětí či vrácení řidičského oprávnění.

Vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

Při podání žádosti o vydání či výměnu řidičského průkazu již žadatel nebude předkládat papírovou fotografii, systém registru řidičů sám vyhledá, zda již žadatel o řidičský průkaz má fotografii v registru řidičů či jiném informačním systému veřejné správy (např. z občanského průkazu nebo cestovního pasu), a pokud bude fotografie v databázi stále odpovídat aktuálnímu vzhledu žadatele, použije se fotografie uložená v databázi. V případě, že se podoba žadatele o řidičský průkaz nebude shodovat s fotografií v existujících databázích, bude fotografie žadatele vyhotovena pracovníkem registru řidičů na místě. Nově se také na každý doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat digitalizovaný podpis držitele řidičského oprávnění.

Povinnost předložit papírovou fotografii bude zachována pouze v případě podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv

Od 1. července 2018 taktéž odpadá povinnost požádat o výměnu řidičského průkazu v případě změny obvyklého pobytu. Řidičské průkazy vydávané od 1. července nebudou obsahovat údaj o obci místa obvyklého pobytu.

Správní poplatky

Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních poplatků. Výměna řidičského průkazu z důvodu konce jeho platnosti zůstává zdarma. Při vydání nového průkazu z jiných důvodů v zákonné lhůtě do 20 dnů se správní poplatek zvyšuje z původních 50 Kč na 200 Kč. Správní poplatek za vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů se zvyšuje z 500 Kč na 700 Kč. Správní poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu zůstává zachován na částce 50 Kč, taktéž zůstává zachován správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče do digitálního tachografu ve výši 700 Kč.