V minulém dnech došlo na přípravném jednání ke specifikaci míst, která budou předmětem omezení. Na základě stanovení lokalit úřad zpracuje dvě mapy, jednu s více místy a druhou s nejmenším počtem míst, kde se do budoucna alkohol konzumovat nebude. Legislativní obsah vyhlášky zkontrolovalo Ministerstvo vnitra, návrh připomínkovala městská policie a některé komise rady města. Po projednání v radě města bude celý materiál předložen na červnové jednání zastupitelstva města.