Úřední hodiny pro veřejnost budou i v následujícím týdnu pouze v pondělí a ve středu, oba dny aktualizujeme časy: svou agendu si můžete vyřídit 22. i 24. února vždy od 8 do 17 hodin.

Všechny rezervace budou vyřízeny ve stanovených termínech.

Známky na popelnice vydává paní Jiřina Vodáková (kancelář č. 8). Poplatky za odpad je možné zaplatit do 30. dubna. Poplatek lze uhradit i bezkontaktním převodem, všechny potřebné informace najdete na Portálu občana. Výše poplatku pro rok 2021 činí 600 Kč.

Potřebujete si vyřídit agendu na Odboru správních činností a Živnostenského úřadu? Prosíme, rezervujte si termín na webu města pod tímto odkazem: https://bit.ly/registrace-navstevy-odbor-sc-zu

Odbor dopravy je z karanténních důvodů do 28. února uzavřen.

Mnohé administrativní úkony lze vyřídit také online přes Portál občana nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů na jednotlivé zaměstnance úřadu.

V uvedených dnech bude hlavní vchod do budovy otevřen a vstup osob do prostor úřadu bude řízený pověřenou službou.

Děkujeme za vstřícnost a respektování pravidla 3R.