Městský úřad Mnichovo Hradiště bude k dispozici veřejnosti v pondělí 1. a ve středu 3. března, vždy od 8 do 17 hodin. 

Odbor dopravy zůstává z karanténních důvodů uzavřen, za zrušené rezervace není náhrada, je proto nutné rezervovat si nový termín: https://bit.ly/registrace-navstevy-odbor-dopravy. Uzavřen bude od středy 3. března i Odbor výstavby a územního plánování.

Ostatní rezervace zůstávají v platnosti ve stanovených termínech.

Známky na popelnice vydává paní Jiřina Vodáková (kancelář č. 8). Poplatky za odpad je možné zaplatit do 30. dubna. Poplatek lze uhradit i bezkontaktním převodem, všechny potřebné informace najdete na Portálu občana. Výše poplatku pro rok 2021 činí 600 Kč.

Potřebujete si vyřídit agendu na Odboru správních činností a Živnostenského úřadu? Prosíme, rezervujte si termín na webu města pod tímto odkazem: https://bit.ly/registrace-navstevy-odbor-sc-zu

Mnohé administrativní úkony lze vyřídit také online přes Portál občana nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů na jednotlivé zaměstnance úřadu.

V uvedených dnech bude hlavní vchod do budovy otevřen a vstup osob do prostor úřadu bude řízený pověřenou službou. Upozorňujeme, že v prostorách úřadu platí povinnost chránit své dýchací cesty respirátorem, dvěma chirurgickými rouškami nebo nanorouškou.

Děkujeme za vstřícnost a respektování všech platných pravidel