Výběr dodavatele softwarové části byl ukončen a nyní se připravuje podpis smlouvy. Současně byla vysoutěžena veřejná zakázka malého rozsahu na druhou část projektu, a to dodání hardwarového vybavení (serveru). Připravujeme implementaci konkrétních agend pro odbory, které elektronické zpracování ještě nemají, jeden z největších úkolů bude realizace části zakázky pro městskou policii.