Obsah semináře vychází z vytvořeného konceptu v rámci projektů „Vzdělaný zastupitel“ a „Odpovědný zastupitel“, který se inspiroval u podobných vzdělávacích seminářů v Norsku a Holandsku. Ke dvoudennímu vzdělávání se přihlásilo 30 zastupitelů, kteří pracují buď v Mnichově Hradišti nebo v obcích našeho obvodu s rozšířenou působností. Připojili se také zastupitelé Bakova nad Jizerou a Dolního Bousova.

V rámci první části semináře se zastupitelé seznámí se systémem veřejné správy v ČR, s úkoly, právy a povinnostmi, které v rámci své funkce plní a s tématem komunikace. Druhý blok se skládá z dovedností a znalostí zastupitele jako hospodáře, toho, kdo rozhoduje o dalším vývoji obce atd.

Školení se koná v Mnichově Hradišti ve dnech 30.5.2019 a 6.6.2019.