Navzdory komplikacím, kterým čelí české stavebnictví, definitivně dorazilo jaro a v Mnichově Hradišti běží celá řada staveb. Květnový Kamelot otevírá zpráva o kruhovém objezdu na příjezdu do města u čerpací stanice KM Prona, který by měl být zhruba za měsíc dokončen. Dále se v něm můžete dočíst o připravované nástavbě na Základní škole Sokolovská, jež přinese tři nové učebny, o záměru společnosti Kofola, jenž byl v dubnu veřejně projednán, o pokračování prací na náměstí, o úpravě parkování na náměstí v prostoru před školou nebo o pokračování rekonstrukce Mateřské školy Mírová. Téma výstavby se rovněž věnuje článek o novém územním plánu, o kterém 2. května jednají zastupitelé. Radnice rovněž informuje o tom, že nově zřízená technická četa města se již pustila do práce.

Dočtete se rovněž o novinkách z čapího hnízda, programu městského divadla a kina, nové výstavě ZUŠ Mnichovo Hradiště, aktivitách zaštiťovaných MAPem, projektu Erasmus+, jehož se účastní studenti i pedagogové z gymnázia, volejbalové sezóně, organizacích poskytujících na území města sociální služby, akci Ukliďme Česko nebo Vítání jara.

Začíst se můžete rovněž do rozhovoru s Janem Adamem, houslistou a členem PKF – Prague Philharmonia nebo do ankety mezi zastupiteli, jejímž předmětem je tentokrát kvalita místních komunikací a péče o ně. Na své akce zve rovněž městské muzeum, které připravuje ve svých prostorách workshop, výlet za řemesly po okolí města a také muzejní noc.

Květnový Kamelot naleznete ZDE.