Zvláštní charakter letošního března, který způsobila pandemie koronaviru SARS-CoV-2, se vrchovatou měrou odráží také v dubnovém Kamelotu. Právě dění v Mnichově Hradišti v prvních dnech po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR je tématem hlavního materiálu tohoto vydání. Nechybí však informace o probíhajících projektech, mimo jiné o stavbě komunitního centra spějící do finále či o výběru zhotovitele první etapy revitalizace náměstí, o blížících se zápisech do mateřských a základních škol, o zavádění nového systému svozu a likvidace tříděného odpadu nebo o otevření nízkoprahového klubu, jehož služby jsou určené především dětem a mládeži.

Nechybí ani reportáže z kulturních akcí, přestože se jich kvůli vládnímu nařízení uskutečnilo výrazně méně, než bylo plánováno, informace z mnichovohradišťských škol či ze spolkového života. Dubnový Kamelot rovněž po delší pauze opět přináší rozhovor, a to s kronikářkou města Miroslavou Rydvalovou. Seriál o zajímavých exponátech ve sbírkách městského muzea pokračuje tématem herbářů a farář Pavel Mach se v obsáhlém příspěvku věnuje významu a východiskům velikonočních svátků.