V úterý 21. listopadu od 18 hodin se v refektáři bývalého kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti uskutečnilo setkání s obyvateli a dalšími zájemci o rozvoj tzv. lokality "Za Zámkem". Téměř tříhodinové setkání přilákalo asi 50 občanů. Účastni byli zástupci vedení města, městského úřadu i investora. Debatu vedl moderátor Petr Kumpfe.

Nejprve dostal slovo architekt města Jakub Chuchlík, aby představil územní plánování a stavební rozvoj celé lokality s důrazem na současnou a budoucí výstavbu, dopravu a provoz letiště. Mnoho dotazů a připomínek občanů se stočilo k špatnému dopravnímu napojení města. Nedostatečná kapacita příjezdových komunikací bohužel nemá jednoduché řešení, ať už z důvodu vysoké finanční náročnosti (případný obchvat města je v současnosti finančně nereálný) nebo prostorových limitů (komunikaci z centra okolo zámku není možné ve většině úseků rozšířit). Občané se zajímali také o rozsah a charakter budoucí výstavby. V současné chvíli je připravena k výstavbě tzv. V. Etapa. V VI. Etapě by měl investor podle zveřejněných plánů vybudovat chybějící volnočasové zázemí a další infrastrukturu.

Do debaty se zapojil i starosta Ondřej Lochman. Cílem samosprávy je do budoucna nastavit vhodnou regulaci bytové výstavby a provozu letiště, prověřit možná dopravní opatření a umožnit investorovi dokončit rekreační zázemí a občanskou vybavenost v lokalitě. Na jaře by mělo proběhnout veřejné projednání územního plánu, kde budou moci občané podávat své připomínky.

V poslední části večera se Ondřej Lochman věnoval konkrétním problémům, které trápí obyvatele lokality, jako je stav veřejných prostranství, bezpečnost nebo autobusová, automobilová a pěší doprava.

Účastníci, kteří na sebe na prezenční listině nechali kontakt, budou o dalším rozvoji lokality informování. Zároveň na webu města vznikla nová sekce www.mnhradiste.cz/za-zamkem, kde budeme zveřejňovat aktuální informace o rozvoji lokality.

Prezentace ze setkání jsou ke stažení zde:

prezentace Chuchlík

prezentace Lochman