Stavební práce na sídlišti Jaselská se zvolna chýlí ke konci a vnitroblok, který byl předmětem aktuální etapy, se již skví v nové podobě. Definitivně hotovo by mělo být do 14. června. Kolaudace stavby, kterou prováděla místní stavební společnost STAVOTRANS s.r.o., se předpokládá v první polovině července.

Předmětem letošní etapy byla rekonstrukce cest před bytovými domy č. p. 1150-1152 a na ně navazujících propojek a také úpravy zeleně. V dalších měsících proběhnou ještě výsadby trvalkových a keřových záhonů a také první seč nově vysazených trávníků.

Na dokončované práce by měla ještě letos navázat další etapa, jejímž předmětem bude kompletní revitalizace ulice Čsl. Armády. Město ještě neobdrželo rozhodnutí o přiznání dotace, její příslib ze Státního fondu podpory investic však již má. Aktuálně tak probíhá finalizace dokumentace pro zadání výběrového řízení. Počítá se, že rekonstrukce této ulice začne letos na podzim a bude dokončena v příštím roce. Definitivně by práce na sídlišti měly být hotovy během roku 2025. Do té doby vznikne v Jaselské ulici nové parkoviště a budou vybudována také hřiště a další relaxační plochy.

Aktuální podobu vnitrobloku zachytil fotoaparátem Jan Adam.