Debata o regulacích výstavby v mnichovohradišťských rozvojových zónách, která se ve městě rozběhla v souvislosti se záměrem společnosti VGP vybudovat v Haškově logistické centrum, přivedla k jednacímu stolu celou řadu majitelů soukromých pozemků. O setkání s vedením města požádali zástupci společnosti Kofola, Stavokombinát Invest s.r.o., Industrial Park Mnichovo Hradiště a.s., VGP Park Mnichovo Hradiště a.s., Airport property investment s.r.o. a Pajr a Koudelka.

Některé ze schůzek již proběhly, jiné jsou naplánované na nejbližší týdny. Jejich předmětem je především seznámení zástupců města se záměry, které by investoři v rozvojových zónách rádi realizovali. Vedení města i městský architekt je naopak informují o konkrétních regulacích pro jednotlivé rozvojové zóny, které v prosinci projednalo zastupitelstvo, dále pak o Zásadách pro výstavbu v Mnichově Hradišti, webovém portálu www.chranimehradiste.cz a podmínkách architekta města.

„Snažíme se maximálně ochránit naše město před necitlivou zástavbou. Majitelům velkých rozvojových zón tak představujeme přísné podmínky, které si naše samospráva klade. Pokud dá některý z investorů svému záměru konkrétní podobu ke stavebnímu řízení, hodláme vždy požádat investory o prezentaci projektu na zasedání zastupitelstva nebo o uspořádání veřejného projednání," komentuje jednání s vlastníky pozemků starosta Ondřej Lochman.