V průběhu září a října se uskutečnilo několik pracovních schůzek s vlastníky významných rozvojových ploch v katastru Mnichova Hradiště: OA 113B, C (Letiště), VL82 (Haškov) a VL81 (u Kofoly).

Jednotliví vlastníci se na nás obrátili v návaznosti na veřejná vyjádření na webové prezentaci města www.chranimehradiste.cz. Smyslem těchto setkání bylo informovat vlastníky těchto pozemků o tom, že radnice pověřila pracovní skupinu pod vedením městského architekta přípravou nového návrhu regulace rozvoje těchto území, aby předešla necitlivé či předimenzované výstavbě v těchto zónách. Nová regulace by se měla promítnout do právě připravovaného územního plánu. Vlastníci byli upozorněni, že finální podoby regulace bude v listopadu projednávat rada města a následně zastupitelstvo města. Současně jsme je informovali o veřejném jednání 29. 10., které se uskuteční v kině. V setkáních s dalšími vlastníky rozvojových zón budeme pokračovat i v následujících měsících.

„Vítáme zájem vlastníků pozemků o toto téma. Chceme vůči nim postupovat transparentně, a proto jsme jim vysvětlili naše záměry i důvody, které nás k úpravě regulace vedly,“ říká pověřený zastupitel pro územní plán a místostarosta města Jan Mareš. Připomíná zároveň, že hlavním důvodem snahy o přísnější regulaci je skutečnost, že v územním plánu Mnichova Hradiště z let 2004, 2006 a 2010 je stále velmi vysoký podíl rozvojových zón. Současné vedení města se proto snaží o to, aby výstavba v těchto zónách probíhala postupně a v souladu s požadavky města – tedy například se zachováním dostatečného poměru zeleně, odpovídajícím dopravním napojením a také se zohledněním potřeb města, pokud jde o způsob využití těchto zón. „Nechceme zastavit rozvoj města, ale nepřejeme si, aby zde vznikla necitlivá, rozsáhlá a monofunkční výstavba. Cílem chystané regulace je mimo jiné to, aby výstavba v těchto lokalitách nezhoršovala kvalitu života obyvatel města, ale naopak – aby v rámci ní vznikala žádoucí infrastruktura, potřebné služby a také zajímavé pracovní příležitosti přímo tady ve městě,“ uzavírá starosta města Ondřej Lochman.