Radnice spustila webovou stránku www.chranimehradiste.cz, která se zaměřuje na budoucnost rozvojových zón v katastru města. Přináší například přehled největších rozvojových zón v okolí Mnichova Hradiště, aktuality týkající se dění na jednotlivých územích i informace o tom, jaké možnosti město a jeho obyvatelé mají, pokud jde o regulaci výstavby na těchto plochách.

Důvodem, proč radnice věnuje problematice rozvojových zón v katastru města takovou pozornost, je skutečnost, že v územním plánu města je z minulosti bohužel takových ploch velký počet a necitlivý přístup developerů k nim by mohl poškodit harmonický rozvoj Mnichova Hradiště. Tomu chce radnice zabránit. Jen v posledních dvanácti měsících vedení města řešilo dva podobné případy – snahu o výstavbu logistického parku VGP v zóně Haškov a záměr společnosti Kofola o výstavbu nové haly; radní oba projekty odmítli s tím, že nejsou v souladu se Zásadami pro výstavbu v Mnichově Hradišti.

Snahou radnice je, aby jakýkoliv developerský projekt byl prospěšný i pro město a jeho obyvatele, tedy aby přinesl do města zajímavé služby či pracovní příležitosti, aby nezhoršoval stav životního prostředí a aby jeho součástí byly i investice do infrastruktury, kterou město a jeho občané potřebují. Proto je součástí webu i anketa, v níž můžete hlasovat, jaké veřejně prospěšné prvky by měla radnice při vyjednávání s developery prosazovat