1. 8. 2019; Včerejškem byl zavřen spis, který se vztahoval k záměru společnosti VGP postavit v průmyslové zóně Haškov terminál pro společnost PPL. Již dříve, na podzim 2018, společnost VGP stáhla celkový záměr na vybudování 3 velkých logistických hal. To znamená, že v tuto chvíli na daném území neprobíhá žádné řízení, jehož výsledkem by měla být výstavba. Investor svůj záměr definitivně zastavil poté, co se rada města na svém zasedání 3. dubna rozhodla nevydat mu souhlas s věcnými břemeny, a to proto, že projekt nesplňoval podmínky stanovené Zásadami pro výstavbu v Mnichově Hradišti, které zastupitelstvo města schválilo loni v dubnu.

 

„Zásady jsme přijali právě proto, abychom zmírnili dopad výstavby na města a jeho občany a zabránili necitlivé výstavbě v rozvojových zónách. Se společností VGP jsme nenašli dohodu ani na zajištění celkové infrastruktury, ani na velikosti areálu,“ vysvětluje starosta Ondřej Lochman. Město nedalo společnosti VGP souhlas s věcnými břemeny pro dešťovou kanalizaci (odvod dešťové vody do Jizery), protože nebyly splněny Zásady pro výstavbu. Společnost VGP měla i další možnosti, jak výstavbu řešit, při výrazném zmenšení areálu, od záměru však upustila.

 

Průmyslová zóna Haškov nadále zůstává podle územního plánu pozemkem určeným pro rozvoj. Radnice ale bude úpravou územního plánu usilovat o to, aby regulace pro výstavbu na tomto území byla přísnější. „V tuto chvíli územní plán umožňuje, aby v této konkrétní rozvojové zóně vznikla například i zařízení typu obalovny asfaltových směsí nebo autovrakoviště,“ upozorňuje místostarosta Jan Mareš. „Tvrdým vyjednáváním s investory jsme samozřejmě schopni výstavbu v rozvojové zóně ovlivňovat, jak se ukázalo i v případě VGP. Do budoucna bychom ale byli raději, kdyby přísnější limity nastavoval především samotný územní plán. Ten by zde měl stanovit například minimálně 40% podíl zeleně z celkové plochy, šetrné hospodaření s dešťovou vodou, či zajistit, aby v místě nevznikla jen logistika, nýbrž pestřejší skladba výroby, služeb a obchodů, které budou pro město a jeho obyvatele přínosem,“ uzavírá místostarosta Mareš.