Průmyslová zóna v Haškově byla vloni velké téma a v souvislosti s diskusí o její možné podobě zazněly i zmínky o archeologických nálezech v okolí Jizery. I proto starosta města osobně navštívil Mgr. Irenu Benkovou, ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Paní ředitelka ho ujistila, že jakékoliv výstavbě v této lokalitě musí předcházet archeologický průzkum. Pokud by v rámci něj byly zjištěny cenné archeologické nálezy, musí proběhnout detailní probádání této lokality, tak aby stopy minulosti nebyly poškozeny a případné památky zachráněny. Nehrozí tedy, že by jakékoliv kulturní dědictví bylo zničeno, což je v zájmu nejen milovníků kultury a historie, ale samozřejmě i města.

Současně starosta města požádal paní ředitelku, aby do našeho města zavítala a udělala tu přednášku nejen o této, ale i o dalších archeologicky významných lokalitách v našem okolí. Paní ředitelka souhlasila – její přednáška se uskuteční ve středu 11. 3. 2020 od 17:00 v budově Klubu sro. na náměstí. Jste srdečně zváni.