Dovolujeme si upozornit obyvatele dotčených ulic, majitele nemovitostí a další zájemce z řad veřejnosti, že na webu města v sekci Lokalita Na Habeši, v boxu Upravený návrh řešení lokality "Na Habeši", 2. etapa, byla zveřejněna aktuální studie rekonstrukce ulic Boženy Němcové, Komenského, Mánesova a Přemyslova.

Návrh je výsledkem dvou veřejných jednání, projednání s dopravním inspektorátem a správci inženýrských sítí. Do 19. ledna 2022 je čas na případné zásadní připomínky k návrhu. Po jeho schválení proběhne projekční činnost a správní řízení směřující k vydání stavebního povolení.

Po výměně inženýrských sítí v ulicích Komenského a Boženy Němcové v letošním roce očekáváme od roku 2023 pokračování rekonstrukce ulic Na Habeši.