Dovolujeme si upozornit obyvatele dotčených ulic, majitele nemovitostí a další zájemce z řad veřejnosti, že na webu města v sekci Lokalita Na Habeši, v boxu Návrh řešení lokality "Na Habeši", 2. etapa, byla zveřejněna projednaná a schválená studie rekonstrukce ulic Boženy Němcové, Komenského, Mánesova a Přemyslova.

Návrh je výsledkem dvou veřejných jednání a následného individuálního projednání s občany. Proběhlo také projednání s dopravním inspektorátem a správci inženýrských sítí. Nyní začíná projekční činnost a správní řízení směřující k vydání stavebního povolení.

Po výměně inženýrských sítí v ulicích Komenského a Boženy Němcové v letošním roce očekáváme od roku 2023 pokračování rekonstrukce ulic Na Habeši.