Rekonstrukce vozovky, chodníků a realizace pásů s parkovacím stáním a zelení v Husově ulici se odkládá na rok 2021. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém květnovém zasedání.

V důsledku koronavirové krize jsou nucena česká města a obce rušit a odkládat desítky tisíc investičních akcí. Dokládá to průzkum Svazu měst a obcí. Škrty v rozpočtu se nevyhnuly ani Mnichovu Hradišti. Investiční akce na rekonstrukci Husovy ulice je tou největší, kterou město v roce 2020 odkládá.  U obcí a měst se předpokládá výpadek běžných příjmů mezi 10-15 %. Navíc vláda plánuje část svých opatření na podporu živnostníků uhradit z obecních peněz. Pokud se tak stane bude celkový propad příjmů obecních rozpočtů cca 20 %.  To pro nás znamená nutný odklad investic, na které nemáme získané dotace (dotace jsme získali například na revitalizaci Masarykova náměstí, sídliště Jaselská nebo lesoparku Nad Jizerou) a kde je to proveditelné.

Finální opravu povrchů v Husově ulici budou ale projektanti stavby i pracovníci městského úřadu připravovat tak, aby oprava proběhla v roce 2021. V současné době se pracuje na dokumentaci pro zadání veřejné zakázky. Na podzim připraví pracovníci odboru investic a komunálního hospodářství městského úřadu výběrové řízení na dodavatele. Stavební firmu bychom tak měli mít vybranou ještě letos a realizovat by se mohlo od začátku stavební sezóny 2021.

Projektování rekonstrukce dalších ulic v lokalitě Na Habeši a projednávání úprav s občany přijde na řadu v druhé polovině roku 2020 a v roce 2021. Realizovat by se mohlo začít spolu s výměnou sítí v roce 2022.

Mezi další akce, které byly vyškrtnuty z letošního rozpočtu města a jejichž realizace bude posunuta, patří rekonstrukce cesty ke starému vodojemu ve Dnebohu, rozšíření veřejného osvětlení okolo zámecké zdi, nebo studie proveditelnosti Muzea LIAZ. Úspory jsou provedeny také na běžných výdajích v oblasti kultury, propagace města, provozu radnice, údržby budov města.

Koronavirová pandemie nám všem velmi změnila plány posledních dvou měsíců a bohužel mění plány i na měsíce před námi. Děkujeme předem za pochopení vzniklé situace a věřím, že plán B pro dokončení opravy Husovy ulice se nám podaří dotáhnout do konce.

Ondřej Lochman, starosta města