Rádi bychom všechny obyvatele, majitele nemovitostí a další zájemce pozvali na druhé veřejné setkání k proměnám lokality „Na Habeši“, které proběhne ve středu 16. června od 17.30 hod ve školní jídelně v ulici Mírová. Na setkání představíme upravený návrh řešení ulic Boženy Němcové, Komenského, Mánesova a Přemyslova. Přítomní občané budou moci sdělit své připomínky k návrhu a poté řešit konkrétní opatření v jednotlivých ulicích. Na setkání se nebudeme zabývat návrhem řešení v Husově ulici, kde byly připomínky již zapracovány a v současné chvíli probíhá samotná rekonstrukce.

První setkání proběhlo v dubnu 2019. Představili jsme na něm prvotní návrh úprav. Po sesbírání a vypořádání připomínek od téměř stovky domácností či jednotlivců, ale také dopravního inspektorátu Policie ČR a architekta města MgA. Jana Světlíka, jsme pokračovali v projektování a od května tohoto roku i v realizaci úprav první etapy v Husově ulici. Postup prací byl zpomalen pandemií nemoci Covid 19 a rozpočtovou nejistotou, která v minulém roce panovala.

V současné chvíli nazrává čas na druhou etapu úprav lokality. Po tomto setkání by mělo dojít ke schválení studie pro ulice Boženy Němcové, Komenského, Mánesova a Přemyslova a postoupíme v projekčních pracích. Realizaci předpokládáme v souběhu s některými rekonstrukcemi inženýrských sítí od roku 2023.

Teprve na základě projednané studie vznikne dokumentace pro stavební povolení, kterou připraví projektant dopravních staveb, Ing. Zdeněk Fiedler. Návrhem zeleně se aktuálně zabývá Bc. Tomáš Velich.

Více informací o setkání či investiční akci najdete na webu města, v sekci Lokalita Na Habeši nebo vám je poskytne projektový pracovník města Ondřej Šindelář.