Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhlo v ZŠ Sokolovská veřejné projednání návrhu řešení chodníků a uličních prostorů lokality "Na Habeši" (konkrétně ulic Boženy Němcové, Husova, Komenského, Mánesova, Přemyslova). Vzhledem k bouřlivé diskuzi, která během setkání probíhala, předkládáme návrh občanům k podrobnému prostudování a připomínkování. Své komentáře a připomínky mohou zájemci odeslat do neděle 14. dubna. Kontaktní osobou je Ondřej Šindelář z Odboru investic a komunálního hospodářství města Mnichovo Hradiště.

Kromě situačního zákresu dopravních opatření (s variantním řešením ulice Husova) je na této stránce k dispozici i textový komentář autora dopravních návrhů, autorizovaného technika v oboru dopravní stavby Ing. Zdeňka Fiedlera. Dále je mezi dokumenty komentář Ing. arch. Lucie Pavlištíkové z architektonického studia úl, včetně grafické typologie povrchů a výsadby a znázornění pásem možné výsadby stromů.

S návrhy se můžete seznámit také osobně v budově městského úřadu, v kanceláři č. 6. Více infromací o investiční akci naleznete zde: Chodníky a uliční prostory ulic Boženy Němcové, Husova, Komenského, Mánesova, Přemyslova.

Připomínky občanů následně zhotovitelé projektové dokumentace po dohodě s městem Mnichovo Hradiště (vlastníkem veřejných prostranství v lokalitě a investorem jejich úprav) vyhodnotí a upraví návrh řešení. S výsledným řešením občany seznámíme a bude z něj vycházet projektová dokumentace pro stavební povolení.