Město Mnichovo Hradiště zve všechny občany, vlastníky nemovitostí v lokalitě „Na Habeši“ i další zájemce na veřejné setkání, které proběhne ve čtvrtek 4. dubna od 15.30 hod v ZŠ Sokolovská, v místnosti č. 108. Během tohoto setkání představíme návrh úprav chodníků a uličních prostorů v lokalitě a předběžný harmonogram prací. V průběhu setkání bude možné studii připomínkovat a ovlivnit tak i budoucí podobu lokality.

Již v průběhu dubna začne výměna kanalizace, vodovodu a plynovodu v ulicích Husova a Mattušova a výměna plynovodu v ulici Přemyslova. O průběhu těchto prací budete informováni správci jednotlivých sítí (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a plynárenská skupina innogy).

Na opravy povrchu vozovky po výměně inženýrských sítí navážou povrchové práce pod taktovkou města zahrnující např. opravy a vybudování nových částí chodníků a parkovacích stání, výsadbu veřejné zeleně, provedení zpomalovacích opatření na vozovce, instalaci dopravního značení, mobiliáře atd. v ulicích Husova a Přemyslova (viz Investiční akce a projekty)

V následujících letech dojde k obdobným úpravám také v ulicích Boženy Němcové, Komenského a Mánesova. Ulice Mattušova a Libušina nejsou zahrnuty do řešeného území, protože zde v nedávné době došlo k obnově povrchů. V ulici Bezručova zase není prostor na úpravy uličního prostoru vzhledem k šíři vozovky.

Teprve na základě projednané studie vznikne dokumentace pro stavební povolení, kterou vyhotoví autorizovaný technik v oboru dopravní stavby Ing. Zdeněk Fiedler ve spolupráci s Ing. arch. Lucií Pavlištíkovou z architektonického studia úl (http://www.studio-ul.cz).

Zahájení prací předpokládáme na podzim tohoto roku po ukončení výměny inženýrských sítí. Více informací o setkání či chystané investiční akci poskytne projektový pracovník města Ondřej Šindelář (tel. 326 776 619, 720 070 039, e-mail: ondrej.sindelar@mnhradiste.cz).